Place2Be

Om een betere visie over de meningen van de internationale toeristen en de bevolking van Brussel te verkrijgen, hebben we mensen in het straatbeeld geïnterviewd. We namen ze af in drie verschillende talen namelijk Frans, Engels en Nederlands. De interviews vonden plaats in het centrum van Brussel. Daarnaast hebben we ook gepolst naar hun toekomstige […]

Horta Museum

One of the museums that might not be at the top of your list when you think of Brussels is the Horta Museum, although Victor Horta is the most important art nouveau architect and his buildings are well recognised in the streetscape of Brussels. Therefore, I thought it was a good idea and about time that I paid a visit to this museum of one of Brussels’ most famous art nouveau architects.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top