Place2Be

Om een betere visie over de meningen van de internationale toeristen en de bevolking van Brussel te verkrijgen, hebben we mensen in het straatbeeld geïnterviewd. We namen ze af in drie verschillende talen namelijk Frans, Engels en Nederlands. De interviews vonden plaats in het centrum van Brussel. Daarnaast hebben we ook gepolst naar hun toekomstige visie en welke veranderingen er in de stad zouden moeten plaatsvinden.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top