(Toekomst)onderzoek Canal Concerts

Het bijgevoegde audiofragment geeft een inkijk in het onderzoek dat team “Canal Concerts” heeft ondernomen om tot het idee te komen van hoe de Kanaalzone er uit kan zien in 2030 en wat de Kanaalzone kan betekenen voor Brussel als Europese culturele hoofdstad in 2030.

De interviews werden uitgevoerd rond het kanaal, op plekken zoals “Vlaamsepoort”, “Ninoofsepoort”, “MIMA” en “Sint-Mariastraat”. Dit audiofragment geeft in een notendop weer wie de geïnterviewde mensen zijn, wat ze denken van de Kanaalzone en wat volgens hen in de toekomst beter zou kunnen op deze plek.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top