Exploring the canal area

De straatinterviews werden afgenomen nabij de Kanaalzone. De geïnterviewden bestonden zowel uit de lokale bevolking als (inter)nationale publiek. We interviewden mensen van verschillende leeftijdscategoriëen, geslacht en culturele achtergrond.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top